Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

Vystudoval v letech 1963-68 ČVUT v Praze - Fakultu technické a jaderné fyziky (dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), zaměření dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. V letech 1968-71 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu přístrojů jaderné techniky TESLA, Přemyšlení u Prahy, od 1.listopadu 1971 se vrátil na FJFI nejprve jako výzkumný pracovník, od r. 1975 jako učitel. V roce 1977 získal titul kandidát věd v oboru experimentální fyzika, 1983 byl jmenován docentem v oboru jaderná a subjaderná fyzika (1992 doplněna habilitace), v roce 1996 profesorem pro obor experimentální fyzika.
V roce 1990 byl proděkanem FJFI pro hospodářskou a organizační činnost, 1991-1994 proděkanem pro vědu a výzkum, 1994 – 2000 děkanem FJFI, od 15.2.2000 do 31.1.2010 prorektorem ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost.
Ve své pedagogické práci se věnuje experimentální a aplikované jaderné a radiační fyzice, ve výzkumné činnosti se zabývá především využitím ionizujícího záření s určitými přesahy k jeho detekci a dozimetrii.
Je členem redakční rady časopisu Radiation Physics and Chemistry, členem výboru International Society for Engineering Education (SEFI), 2000 - 2007 a znovu od 2010, členem Consultative Committee Euratom – Fission 7. RP EU, respektive Euratom Programme Committee Fission programu Horizon 2020 za Českou republiku (2006 -2020). Jako člen International Radiation Physics Society (IRPS), byl od roku 1997 viceprezidentem pro země střední a východní Evropy a od roku 2012 do 2015 prezidentem této společnosti, od r. 2015 je opět viceprezidentem pro země střední a východní Evropy.