Státní doktorské zkoušce (SDZ) předchází rozprava nad studií k dizertační práci. Studie k disertační práci musí být odevzdána na sekretariát katedry nejpozději dva měsíce před konáním SDZ. Formální a obsahové náležitosti ke studii k disertační práci a její rozpravy jsou  sepsány v dokumentu. Vzor studie k disertační práci je ke stažení (ke správnému zobrazení je nutné mít nainstalovan font Technika, včetně doplňkového fontu Logo CVUT - vice viz web ČVUT a dále prihlášení na Inforek).

K přihlášení k SDZ je třeba na oddělení pro vědu a výzkum (pí. Zábranská) odevzdat:

  1. vyplněnou a podepsanou přihlášku k státní doktorské zkoušce
  2. publikační list (vzor ke stažení)
  3. index pro kontrolu složených zkoušek dle ISP (ten kdo má)

Okruhy otázek k SDZ pro: