Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádá již několik let Studentskou konferenci radiologické fyziky (a dozimetrie). Tato (většinou třídenní) akce je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.