Systémové upozornění
Hlavní informace

Radiologická technika

Typ studia: Bakalářské

Délka studia: 3 roky

Garant studijního programu: prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_RT

Kód studijního programu: B0914A110001