Rychlé odkazy:


NOVINKY - STUDIUM

V nedávné době jsme, na základě nových akreditací, rozšířili a upravili nabídku studijních programů a specializací na naší katedře. Obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření je nyní nahrazen specializací Aplikovaná fyzika ionizujícího záření ve studijním programu Jaderné inženýrství. Navíc v tomto programu nabízíme úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí, kterou otevíráme na detašovaném pracovišti FJFI v Děčíně, takže pokud vás zajímá životní prostředí a studium mimo Prahu, tak se určitě podívejte! Další nový studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu je výsledkem spolupráce s Katedrou jaderných reaktorů a s Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Pro větší přehled se podívejte do sekce Studium.

Update: Bylo vyhlášeno přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, viz web fakulty. Přihlásit se můžete snadno i elektronicky.


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT