Systémové upozornění
Hlavní informace

Doplňující informace k rozvrhu

 • předměty 16AMMN a 16AMMB se vyučují společně
 • předměty 16IDOZ a 16IDOB se vyučují společně
 • předměty 16KLDM16KLDB a 16ZKLD se vyučují společně
 • předměty 16MCRF a 16MCRB se vyučují společně
 • předměty 16NMKBS a 16NMKNS se vyučují společně
 • předměty 16PNZ 16FNEI se vyučují společně
 • předměty 16RTRTB a 16RTRTM se vyučují společně
 • předměty 16RTKPBS16RTKNS a 16RTKB se vyučují společně
 • předměty 16SED216SEMB16SEM2 16SEMO (2 hodiny ze 3) se vyučují společně
 • předměty 16TZP 16TZPB se vyučují společně
 • předměty 16URF1 a 16UJRF1 se vyučují společně
 • předměty 16ZBAF2 a 16OAF2 se vyučují společně
 • předměty 16ZED a 16ZEDB se vyučují společně
 • předměty 16ZPRA a 16ZEX se vyučují společně
 • předměty 16ZDOZN2 a 16ZDOZ2 se vyučují společně 
 • předmět 16ZBAF2/16OAF2 se vyučuje na Ústavu anatomie 3.LF UK (Ruská 87, Praha 10, místnost č. 503) a na Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF (Ke Karlovu 4, Praha 2, seminární místnost) 
 • předměty 16IDOZ/16IDOB a 16RBIO se vyučuje na ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i. (Na Truhlářce 39/64, Praha 8)
 • předmět 16RTRTB/16RTRTM se vyučuje na SÚRO, v.v.i. - více informací bude zveřejněno
 • výuka předmětu 16PAFZ2 začne až ve 2. týdnu semestru, tj. ve středu 23.2.2022 (čas bude upřesněn)
 • výuka předmetu 16HTA probíhá na FBMI ČVUT v Praze (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2), více info bude zvěřejněno později zde
 • informace k výuce klinických praxí 16NMKBS/16NMKNS jsou pro příslušné studenty zapsané na předmět zveřejněny v MS-Teams
 • informace k výuce předmětu 16RISK podá vyučující Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.
 • informace k výuce předmětu 16UVJZ podá koordinátor předmětu Ing. Ondřej Kořistka
 • předměty 16ZIVO/16ZIVB budou v ak. r. 2021/2022 vyučovány jen v letním semestru
 • informace k výuce předmětů 16PNZ/16FNEI podá RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.
 • výuka předmětů 16FSC a 16DZAR probíhá dle domluvy s vyučujícími
 • výuka předmětů 16TZP/16TZPB probíhá v Nemocnici Na Homolce. Sraz před 1. hodinou (středa 16.2.2022, 10.00) je u vchodu do budovy gamma nože (tj. v blízkosti spodní vrátnice nemocnice, viz mapa)

Harmonogram předmětů

Zkušební otázky

Vyhlášky a oznámení


Chcete-li si svůj rozvrh upravit dle Vámi zapsaných předmětů, použijte portál MujRozvrh.fjfi.cvut.cz.