Systémové upozornění
Hlavní informace

Doplňující informace k rozvrhu

 • předměty 16AMMN a 16AMMB se vyučují společně
 • předměty 16IDOZ a 16IDOB se vyučují společně
 • předměty 16KLDM16KLDB a 16ZKLD se vyučují společně
 • předměty 16MCRF a 16MCRB se vyučují společně
 • předměty 16NMKBS a 16NMKNS se vyučují společně
 • předměty 16RTRTB a 16RTRTM se vyučují společně
 • předměty 16RTKBS 16RTKNS se vyučují společně
 • předměty 16SED216SEMB, 16SEMO, 16SEM2 a 16PSE se vyučují společně (do Děčína je on-line přenos z Prahy)
 • předměty 16TZP 16TZPB se vyučují společně
 • předměty 16URF1 a 16UJRF1 se vyučují společně
 • předměty 16ZBAF2, 16ZBAFM216OAF2 se vyučují společně
 • předměty 16ZED 16ZEDB se vyučují společně
 • předměty 16ZPRA a 16ZEX se vyučují společně
 • předměty 16ZPP a 16ZPPB se vyučují společně
 • předměty 16ZDOZ2 a 16ZDOZN2 se vyučují společně
 • předměty 16ZRIZ a 816ZRIZ se vyučují společně (do Děčína je on-line přenos z Prahy)
 • předmět 16ZBAF1/16ZBAFM1/16OAF1 se na Ústavu anatomie 3.LF UK (Ruská 87, Praha 10, místnost č. 503) a na Ú fyziologie 3.LF (Ke Karlovu 4, Praha 2, seminární místnost) - harmonogram
 • předmět 16IDOZ/16IDOB se vyučuje na ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i. (Na Truhlářce 39/64, Praha 8)
 • předmět 16RBIO se vyučuje na ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i. (Na Truhlářce 39/64, Praha 8); začátek výuky až od 2. týdne semestr (tj. první výuková hodina v pátek 24.2.2023)
 • předmět 16RTRTB/16RTRTM se vyučuje na SÚRO, v.v.i. (Bartoškova 1450/28, Praha 4) - více informací bude  zapsaným studentům zasláno e-mailem
 • předmět 16KVR se vyučuje na SÚRO, v.v.i. (Bartoškova 1450/28, Praha 4) - více informací bude  zapsaným studentům zasláno e-mailem
 • předmět 16HTA se vyučuje na FBMI ČVUT v Praze (náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno) a to každou středu od 10.00 do 11.40 - více informací bude zapsaným studentům zasláno e-mailem; začátek výuky až od 2. týdne semestr (tj. první výuková hodina ve středu 22.2.2023)
 • předmět 16TZP/16TZPB se vyučuje v Nemocnici Na Homolce, sraz studentů s vyučujícím je u spodní vrátnice nemocnice (blízko autobusové zastávky Sídliště Homolka) v pondělí 13.2.2023 ve 12.55
 • k předmětu 16EX obdrží informace zapsaní studenti e-mailem (v průběhu semestru)
 • informace k výuce klinických praxí (16RTKBS/16RTKNS a 16NMKBS/16NMKNS) obdrží zapsaní studenti e-mailem; výuka klinických praxí v nemocnicích nezačne dříve než ve 2. týdnu semestru
 • informativní schůzka ke klinickýcm praxím z nukleární medicíny (16NMKBS/16NMKNS) bude dne 15.2.2023 od 13.00 v MS-Teams
 • výuka předmětu 16ZRIZ začne až od druhého týdne semestr (tj. první výuková hodina v úterý 21.2.2023)
 • výuka předmětu 16PAFZ2 začne až od druhého týdne semestr (tj. první výuková hodina ve středu 22.2.2023 od 8.00)
 • výuka 16ZPP/16ZPPB začne ve čtvrtek 16.2.2023 od 17.30 v B-215
 • výuka předmětů 16DZAR po dohodě s vyučujícím - prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
 • výuka předmětů 16FSC po dohodě s vyučujícím - prof. Ing. Martin Nikl, CSc.
 • výuka předmětů 16RISK po dohodě s vyučujícím - Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.

Harmonogram předmětů

Zkušební otázky

Vyhlášky a oznámení


Chcete-li si svůj rozvrh upravit dle Vámi zapsaných předmětů, použijte portál MujRozvrh.fjfi.cvut.cz.