Systémové upozornění
Hlavní informace

V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně nabízená témata disertační prací pro studenty doktorského studia na KDAIZ, studující (plánují studovat) v oboru Jaderné inženýrství (JI) - Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (DAIZ) nebo v oboru Radiologická fyzika (RF). Detailnější představu o obsahu nabízených témat prácí je možno získat konzultací přímo se školitelem.

Je též možné oslovit pracovníky kateder (profesory, docenty a nehabilitované odborníky schválené Vědeckou radou jako možné školitele, viz tabulka přílohy Směrnice tajemníka č. 34) s návrhem Vámi preferovaného tématu. Následně bude také však také záležet na rozhodnutí Oborové rady oboru, zda příslušné téma schválí.

# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ŠKOLITEL vhodné pro OBOR
1. Stanovení některých vlastností pixelového detektoru s vyčítacím čipem PHpix a zhodnocení možností jeho využití pro vybrané oblasti Ing. Petr Průša, Ph.D. JI, RF
2. Využití nových oxidických anorganických scintilátorů k detekci neutronů ve směsných polích neutron/gama Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
3. Využití metod nukleární medicíny v diagnostice a terapii neurologických onemocnění Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RF
4. Studium luminiscenčního a scintilačního mechanizmu meteriálů na základě hliníkových granátů prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
5. Enviromentátní studie - kontinuální monitorování radonu v atmosféře a ve vodě RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
6. GPD analýza na experimentu COMPASS RNDr. Jan Smolík, Ph.D. JI
7. Využitím metody gama spektrometrie k monitorování životního prostředí RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
8. Aplikace atmosférických disperzních modelů v radiační ochraně a havarijní připravenosti Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. JI
9. Studium sekundárního gama záření a jeho vlivu na reaktorovou dozimetrii Ing. Michal Košťál, Ph.D. JI
10. Radiobiologie ve stereotaktické radiochirurgii Ing. Marie Davídková, CSc. RF
11. Multi-parametrické porovnání modalit radioterapie zevními fotonovými svazky Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF
12. Predikce toxicity radioterapie nádorů hlavy a krku Ing. Ivana Horáková, CSc. RF
13. Nedestruktivní analýza materiálů pomocí kombinace několika rentgenových metod prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
14. Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
15. Modelování dynamiky uvolňování radonu z důlních odvalů Ing. Václav Štěpán, Ph.D. JI
16. Pokročilé metody vyhodnocování dat z ručních rentgenfluorescenčních analyzátorů prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
17. Application of Color X-Ray camera in material damage analysis prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
18. Adaptace tkáňově ekvivalentního monitoru svazku pro lineární urychlovače řízené magnetickou rezonancí Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. JI
XX. témata Ing. Vladímra Linharta, Ph.D. na externím odkazu Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. JI, RF