Systémové upozornění
Hlavní informace

V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně nabízená témata disertační prací pro studenty doktorského studia na KDAIZ, studující (plánují studovat) v oboru Jaderné inženýrství (JI) - Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (DAIZ) nebo v oboru Radiologická fyzika (RF). Detailnější představu o obsahu nabízených témat prácí je možno získat konzultací přímo se školitelem.

Je též možné oslovit pracovníky kateder (profesory, docenty a nehabilitované odborníky schválené Vědeckou radou jako možné školitele, viz tabulka přílohy Směrnice tajemníka č. 34) s návrhem Vámi preferovaného tématu. Následně bude také však také záležet na rozhodnutí Oborové rady oboru, zda příslušné téma schválí.

# RÁMCOVÉ TÉMA PRÁCE ŠKOLITEL vhodné pro OBOR
1. Stanovení některých vlastností pixelového detektoru s vyčítacím čipem PHpix a zhodnocení možností jeho využití pro vybrané oblasti Ing. Petr Průša, Ph.D. JI, RF
2. Využití nových oxidických anorganických scintilátorů k detekci neutronů ve směsných polích neutron/gama Ing. Petr Průša, Ph.D. JI
3. Využití metod nukleární medicíny v diagnostice a terapii neurologických onemocnění Ing. Jiří Trnka, Ph.D. RF
4. Studium luminiscenčního a scintilačního mechanizmu meteriálů na základě hliníkových granátů prof. Ing. Martin Nikl, CSc. JI
5. Enviromentátní studie - kontinuální monitorování radonu v atmosféře a ve vodě RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
6. GPD analýza na experimentu COMPASS RNDr. Jan Smolík, Ph.D. JI
7. Využitím metody gama spektrometrie k monitorování životního prostředí RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. JI
8. Aplikace atmosférických disperzních modelů v radiační ochraně a havarijní připravenosti Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. JI
9. Studium sekundárního gama záření a jeho vlivu na reaktorovou dozimetrii Ing. Michal Košťál, Ph.D. JI
10. Radiobiologie ve stereotaktické radiochirurgii Ing. Marie Davídková, CSc. RF
11. Multi-parametrické porovnání modalit radioterapie zevními fotonovými svazky Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. RF
12. Predikce toxicity radioterapie nádorů hlavy a krku Ing. Ivana Horáková, CSc. RF
13. Nedestruktivní analýza materiálů pomocí kombinace několika rentgenových metod prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. JI
14. Post-bombové radiouhlíkové datování jako forenzní metoda Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. JI
15. Modelování dynamiky uvolňování radonu z důlních odvalů Ing. Václav Štěpán, Ph.D. JI
16. témata Ing. Vladímra Linharta, Ph.D. na externím odkazu Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. DAIZ, RF