Systémové upozornění
Hlavní informace

 

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: 30.01.2023 - 10.02.2023
 • červnový termín - navazující magisterské studium: 31.05.2023 - 13.06.2023
 • zářijový termín - bakalářské studium: 28.08.2023 - 08.09.2023

Přihlášky na SZZ (sekretariát KDAIZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 30.11.2022
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 31.03.2023
 • zářijový termín - bakalářské studium: do 31.05.2023

Odhlášení ze SZZ (studijní oddělení)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 19.01.2023
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 22.05.2023
 • zářijový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 09.08.2023

Termíny pro splnění studijních povinností (zkoušky, zápočty) pro účast na SZZ

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 19.01.2023
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 22.05.2023
 • zářijový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 09.08.2023

Termíny odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (sekretariát KDAIZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 05.01.2023
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 03.05.2023
 • zářijový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 02.08.2023

Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ)

 • do 12.01.2023 - zadání v LS ak. r. 2021/2022
 • do 31.08.2023 - zadání v ZS ak. r. 2022/2023
 • do 11.01.2024 - zadání v LS ak. r. 2022/2023

Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ)

 • do 08.02.2023 - zadání v ZS ak. r. 2022/2023
 • do 13.09.2023 -  zadání v LS ak. r. 2022/2023

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studijních předpisech, zejména pak část ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2022-2023.