Systémové upozornění
Hlavní informace

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: 31.01.2022 - 11.02.2022
 • červnový termín - navazující magisterské studium: 30.05.2022 - 10.06.2022
 • zářijový termín - bakalářské studium: 29.08.2022 - 9.09.2022

Přihlášky na SZZ (sekretariát KDAIZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 30.11.2021
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 31.03.2022
 • zářijový termín - bakalářské studium: do 31.05.2022

Odhlášení ze SZZ (studijní oddělení)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 20.01.2022
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 19.05.2022
 • zářijový termín - bakalářské studium: do 10.08.2022

Termíny pro splnění studijních povinností (zkoušky, zápočty) pro účast na SZZ

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 20.01.2022
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 19.05.2022
 • zářijový termín - bakalářské studium: do 10.08.2022

Termíny odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (sekretariát KDAIZ)

 • únorový termín - bakalářské/navazující magisterské studium: do 05.01.2022
 • červnový termín - navazující magisterské studium: do 02.05.2022
 • zářijový termín - bakalářské studium: do 07.07.2022

Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ)

 • do 11.01.2022 - zadání v LS ak. r. 2020/2021
 • do 31.08.2022 - zadání v ZS ak. r. 2021/2022
 • do 12.01.2023 - zadání v LS ak. r. 2021/2022

Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ)

 • do 10.02.2022 - zadání v ZS ak. r. 2021/2022
 • do 15.09.2022 -  zadání v LS ak. r. 2021/2022

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studijních předpisech, zejména pak část ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2021-2022.