Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádají 7. ročník Studentské konference radiologické fyziky. Konference se koná 9.-11.10.2022 v LH Hotelu Dvořák v Táboře, který je vybudován v historické budově pivovaru v areálu hradu KotnovTato akce je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor

Ing. Tereza Hanušová
Ing. Petra Osmančíková, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: