Systémové upozornění
Hlavní informace

Jak probíhají Státní závěrečné zkoušky (SZZ)?

 • úvodem probíhá obhajoba diplomové práce
 • po obhajobě je student zkoušen z předmětů SSZ (jeden předmět obecného základu a dvou předmětů užší specializace dle výběru /kromě programu RF, ve kterém si studenti volí jen jeden předmět/), ke každému předmětu jsou členy komise položeny 2-3 hlavní otázky z příslušných okruhů (odpovídá se bez přípravy)
 • celková známka SSZ se určuje na základě klasifikace závěrečné práce a jednotlivých předmětů

Obhajoba závěrečné práce

Prezentace/přestavení práce

 • jedná se autorův ústní komentář k připravené (promítané) prezentaci
 • je součástí SZZ, tedy probíhá před komisí shodnou s komisí SZZ

Obsah vlastní prezentace

 • měl by odpovídat odevzdané práci
 • první slajd je informační: jméno, název práce atd.
 • druhý slajd je obsah prezentace
 • následuje úvod do problematiky, uvedení cílů práce
 • další jeden až dva pokryjí teoretickou část práce
 • zbylé slajdy se věnují praktické části práce (pozn. dělení samozřejmě závisí na druhu a obsahu práce; pokud se jedná o bakalářskou práci, která bývá z větší části teoretická, tak bude i prezentace zaměřena tímto směrem, atd.)

Délka prezentace závěrečné práce

 • přibližně 10 minut (max. 15 minut)
 • k prezentaci bude k dispozici počítač (s MS PowerPoint verze min. 2013 a Adobe Acrobar Reader DC) s dataprojektorem a presenter (včetně laserového ukazovátka)
 • počítejte s přibližnou rovností: 1 slide = 1 minuta času, tj. k celé prezentaci je doporučeno přpravit 8-12 slidů
 • prezentaci je vhodné si nanečisto (a třeba i před publikem) vyzkoušet; je samozřejmě možná i zkouška den před obhajobou přímo na fakultě

Po prezentaci

 • přečtení posudků školitele a oponenta práce
 • po přečtení posudků student se student k posudkům vyjádří a odpoví na otázky kladené nejen oponentem (popř. školitelem), ale také ostatními členy komise