Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Typ studia: Bakalářské

Délka studia: 3 roky

Garant studijního programu: RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_VJZPB

Kód studijního programu: B0588A110001