Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Typ studia: Navazující magisterské

Délka studia: 2 roky

Garant studijního programu: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_VJZPN

Kód studijního programu: N0788A110001