Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderné inženýrství

Typ studia: Bakalářské

Délka studia: 3 roky

Garant studijního programu: Ing. Jan Rataj, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_JIB

Kód studijního programu: B0533A110019

Kód specializace: BJIAFIZ (Aplikovaná fyzika ionizujícího záření - studium v Praze), BRŽP (Radioaktivita v životním prostředí - studium v Praze) a BRŽPD (Radioaktivita v životním prostředí - studium v Děčíně)