Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderné inženýrství

Typ studia: Navazující magisterské

Délka studia: 2 roky

Garant studijního programu: prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_JIN

Kód studijního programu: N0533A110042

Kód specializace: NJIAFIZ