Systémové upozornění
Hlavní informace

Radiologická fyzika

Typ studia: Navazující magisterské

Délka studia: 2 roky

Garant studijního programu: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

Zkratka studijního programu: P_RF

Kód studijního programu: N0533A110007