Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze

Břehová 78/7,
115 19 Praha 1

+420 771 276 692 (vedoucí katedry),

+420 771 276 674, +420 771 276 691 (sekretariát)

kdaiz@fjfi.cvut.cz

Dopravní spojení:

Metro A - stanice Staroměstská
Tram 18 - stanice Staroměstská
Tram 17 - stanice Právnická fakulta
Bus 207 - stanice Právnická fakulta

Vedoucí katedry: prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Zástupce vedoucího: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Tajemník katedry: Ing. Kamil Augsten, Ph.D.