Toto je vyrovnávací paměť vyhledávače Google pro adresu https://kdaiz.fjfi.cvut.cz/10-o-nas/56-pavel-novotny. Je to snímek stránky, tak jak se zobrazila 29. říjen 2023 11:03:15 GMT. Aktuální stránka se mezitím mohla změnit. Další informace.
Plná verzePouze textová verzeZobrazit zdroj
Tip: Chcete-li na této stránce rychle najít hledaný výraz, stiskněte klávesy Ctrl+F nebo ⌘-F (Mac) a použijte lištu Najít.
Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

Po absolvování bakalářského studia obecné fyziky na MFF UK přestoupil na FJFI ČVUT, kde vystudoval navazující magisterský obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Doktorské studium oboru Jaderné inženýrství ukončil roku 2021 obhájením disertační práce věnované stanovení radionuklidových příměsí ve vzorcích tvořených čistými zdroji záření beta pomocí polovodičové spektrometrie. V letech 2016 až 2021 pracoval v Českém metrologickém institutu. V oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření bylo jeho úkolem zajištění ověřování spektrometrických sestav používaných ve funkci stanovených měřidel. Od roku 2019 je zaměstnán na KDAIZ, kde se jako odborný pracovník zabývá rentgenovou fluorescenční analýzou. Vedle výzkumu přednáší studentům o metrologii ionizujícího záření a příležitostně též vypomáhá v praktiku nebo v realizaci programu pro U3V.