Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semetru

V roce 2012 dokončila magisterské studium Radiologické fyziky. Nyní se věnuje PhD studiu na téma „Pseudo-3D IMRT verification with film and its sensitivity to errors compared to 2D methods“. Je zaměstnaná jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník zde na KDAIZ FJFI ČVUT a jako klinický radiologický fyzik v radioterapii v Thomayerově nemocnici. Kromě níže uvedených předmětů se podílí na výuce praxí z radioterapie a vede řadu studentských kvalifikačních prací. Organizuje mezinárodní i místní konference a kurzy a věnuje se propagaci oboru Radiologická fyzika.

Hlavním koníčkem je práce v nemocnici a nově také aplikace ionizujícího záření ve veterinární medicíně. Na neodborné koníčky už nezbývá čas :-)