Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

V roce 2003 absolvoval zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na katedře KDAIZ, kde dále pokračoval v doktorském studiu. Po obhájení disertační práce věnované scintilujícím epitaxním vrstvám komplexních oxidových materiálů byl v roce 2012 přijat na FJFI jako akademický pracovník. V rámci výzkumu scintilačních materiálů je současně zaměstnancem Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR. V minulosti se podílel na experimentu DIRAC v ústavu CERN ve Švýcarsku.