Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

V červnu 2011 dokončila své magisterské studium na KDAIZ FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. V rámci svého magisterského studia se věnovala stanovením rentgenových spekter ze zeslabovacích křivek diagnostických svazků na SÚRO, v.v.i. V roce 2010 začala působit na Oddělení dozimetrie záření, Ústavu jaderné fyziky, AV ČR, kde pokračovala jako doktorský student do září 2018, kdy obhájila na KDAIZ FJFI ČVUT svou disertační práci o buněčné odezvě na protonové záření. Od září 2012 do října 2017 působila také jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech, s.r.o. Od října 2018 začala pracovat jako odborný pracovník na KDAIZ FJFI ČVUT. Od června 2019 do konce 2020 byla na postdoktorandské pozici na oddělení translační radioonkologie v ONCORAY v Německu. Od 2021 je zpět na ODZ a na KDAIZ. Od února 2022 je na ODZ vedoucí skupiny radiační biofyziky. Aby se nenudila, tak od září 2022 začala navíc působit jako klinický radiologický fyzik v radioterapii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Téměř každý negativní zážitek bere jako pozitivní a snaží se, aby ji jen tak něco nerozhodilo. Ráda vaří, peče, zpívá, občas i něco namaluje a také se věnuje interiérovému designu.