Systémové upozornění
Hlavní informace

Magisterské studium na FJFI ČVUT ukončila v roce 2014, doktorské potom v roce 2023. Její kmenové pracoviště je v současné době Státní ústav radiační ochrany, pobočka Hradec Králové. Odborně se věnuje věnuje přírodní radioaktivitě, zejména gama spektrometrii přírodních materiálů a částečně i radonové problematice. Ve volném čase se věnuje sportu všeho druhu, především pak přípravě na extrémní překážkové běhy.