Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

V roce 2000 absolvoval magisterské studium v oboru Radiační fyzika v medicíně na FJFI ČVUT v Praze. Pokračoval v doktorském studiu a zároveň pracoval jako radiologický fyzik na radioterapii Fakultní nemocnice v Motole. V letech 2002-2003 pracoval na výzkumném projektu v AKH Wien (Rakousko). Téma projektu – extrakraniální stereotaktická radioterapie –  pak tvořila hlavní náplň  jeho doktorské práce, kterou obhájil v roce 2006. V letech 2003 – 2007 působil na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI, kde se výrazně podílel na první akreditaci nového zdravotnického studijního oboru Radiologická fyzika. Zároveň se jako místopředseda věnoval práci ve výboru České společnosti fyziků v medicíně – nově ustaveného profesního sdružení radiologických fyziků v České republice. V roce 2007 odešel do Velké Británie, kde dva roky působil jako radiologický fyzik na nově budované radioterapii v Oxford University Hospitals. V této době také získal jak českou (Klinický radiologický fyzik v radioterapii), tak britskou profesní registraci (Clinical Scientist – Medical Physicist). V roce 2009 získal pozici radiologického fyzika na nově ustavené radioterapii při The London Clinic a podílel se na jejím uvedení do klinického provozu. Od roku 2011 do 2016 zde působil na pozici Deputy Chief Physicist a kromě klinické a odborné práce se věnoval také managementu oddělení, včetně role Medical Physics Expert do které byl jmenován. Je členem britského Institute of Physics and Engineering in Medicine, American Association of Physicists in Medicine a Oborové rady doktorského studijního oboru Jaderné inženýrství (dříve Radiologická fyzika) na ČVUT v Praze. V letech 2017 až 2019 se jako vedoucí radiologický fyzik podílel na klinickém provozu, managementu a revizi pracovních postupů Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V letech 2020 až 2022 působil jako vedoucí fyzik radioterapie Oddělení radiační ochrany VFN v Praze. Od roku 2020 pracuje také jako primárně výzkumný radiologický fyzik ve FN Ostrava a také jako konzultant pro firmu STARGEN-EU zejména jako radiologický fyzik pro přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability systému Cyberknife. Příležitostně publikuje odborné články, kapitoly i celé monografie v národních i globálních periodikách resp. vydavatelstvích.