Systémové upozornění
Hlavní informace

1. kolo soutěže "oZáření" (28. 11. 2023 - 13. 12. 2023)

Otázka č. 1: Student fyziky byl přistižen při porušování přírodních zákonů a uvězněn. Opakovaně se opírá o stěnu a doufá, že se mu podaří kvantově-mechanicky protunelovat. Vysvětlete, proč jsou jeho šance zanedbatelné (nulové?).

Otázka č. 2: Berylium Be-8 se rozpadá na 2 alfa částice. Na počátku máme N jader berylia. Jaký bude střední počet alfa částic za 3 poločasy přeměny?

Otázka č. 3: Jednou z metod, jak redukovat dávku při vyšetřeních metodami nukleární medicíny, je používání radionuklidů s krátkými poločasy přeměny. Vysvětlete, jakým způsobem dochází k limitaci dávky pacientům.

Odpovědi zasílejte na e-mail: kamil.augsten@fjfi.cvut.cz. Můžete přiložit soubor s výpočtem - např. dokument, scan, fotku (pdf, obrázek). V případě většího souboru využijte Cloudové úložiště, soubor(y) pojmenujte dle čísla kola a vaší přezdívky nebo jména.