Systémové upozornění
Hlavní informace

2. kolo soutěže "oZáření" (2. 1. 2023 - 16. 1. 2023)

Otázka č. 1: Zlodějům se podařilo odcizit z mezinárodní výstavy kolekci vzácných kovů. Kolekce se skládala z různých prvků a pro demonstraci byla z daného kovu vždy vytvořena dokonalá krychle o hmotnosti 1 kg. Po loupeži se rozhodli lup ukrýt, ale k dispozici mají bohužel pouze minitrezor ve tvaru válce o vnitřním průměru 12 cm a délce 27 cm. Bude jim trezor na uschování kořisti stačit? Uloupené kovy byly: Pu-239, U-235, Ra-226, Cs-137, Co-60, Au a Pb. V řešení uveďte jednotlivé rozměry krychlí a geometrii řešení. Nestačí pouze odpověď ano/ne.

Otázka č. 2: Vžijte se do situace. Váš příbuzný zesnul druhý den po tzv. luteciové terapii (používá se pro léčbu neuroendokrinních nádorů, využívá se radioaktivního izotopu Lu-177, který je podán pacientovi ve formě tzv. radiofarmaka). Je na vás, abyste zařídili pohřeb. Jak to uděláte?
     a) Nechám provést kremaci a popel rozptýlím do řeky (radioaktivita se také rozptýlí)
     b) Nechám provést kremaci, ale popel uložím do země, aby se z něj radioaktivita nešířila
     c) Nechám tělo zesnulého uložit do hrobu
Diskutujte proč ano/ne u jednotlivých možností. Napadne vás ještě jiná možnost?

Odpovědi zasílejte do formuláře: https://forms.gle/euLupAZKJAKmRo5p9