Systémové upozornění
Hlavní informace

Upozorňujeme, že je potřeba se na sekretariátu KDAIZ do 31.03.2022 přihlásit k magisterským SZZ.