Systémové upozornění
Hlavní informace

3. kolo soutěže "oZáření" (16. 1. 2023 - 30. 1. 2023)

Otázka č. 1: V prosinci 2001 tři gruzínští dřevorubci nalezli zapomenuté zdroje 90Sr ze sovětských termoelektrických článků (v době studené války sloužili jako elektrické zdroje pro radiomajáky). Každý ze zdrojů obsahoval přibližně 1 PBq stroncia. Spočítej hmotnost jednoho zdroje o této aktivitě. Za jak dlouho by klesla aktivita takového zdroje na setinu a tisícinu?

Otázka č. 2: Pacientka na CT snímcích byla léčena radioterapií (ozařována fotonovými svazky z lineárního urychlovače) pro nádor glioblastomu (mozkový nádor). Nádor měl dostat dávku záření 60 Gy, je zakreslen červenou barvou. Při tomto typu léčby je snaha co nejvíce šetřit okolní zdravou tkáň - tzv. kritické orgány jsou zakresleny dalšími barvami. Jaká kritická struktura/tkáň/orgán je zakreslena oranžovou barvou? (Pacient na CT obrázku leží na zádech, nohama k nám.)

 

Otázka č. 3: Kolik neutrin projde nehtem u palce každou vteřinu? Své tvrzení dolož argumenty, zdroji či výpočtem.

Odpovědi zasílejte do formuláře: https://forms.gle/RGWyR9Q4DQmjkAay5