Systémové upozornění
Hlavní informace

4. kolo soutěže "oZáření" (30. 1. 2023 - 13. 2. 2023)

Otázka č. 1: Tepelné neutrony jsou takové neutrony, jejichž kinetická energie je vzhledem k jejich klidové energii zanedbatelná. Volné neutrony jsou nestabilní a spontánně podstupují přeměnu beta. Jaká část neutronů o energii 0,01 eV se rozpadne na dráze 10 km? Využijte zákon radioaktivní přeměny v exponenciálním tvaru N = N0e-λt

Otázka č. 2: Jak se využíval uran před objevem jaderné energie? Proč se uraninitu říkalo (říká) smolinec? Jaké množství radia (čistých sloučenin radia) se ročně přibližně vyprodukuje? Společně s odpověďmi citujte i zdroje. 

 

Odpovědi zasílejte do formuláře: https://forms.gle/UGenEvUraqWy2mAXA