Systémové upozornění
Hlavní informace

5. kolo soutěže "oZáření" (13. 2. 2023 - 27. 2. 2023)

Otázka č. 1: Metody nukleární medicíny mohou sloužit i k méně známým aplikacím, např. ke stanovení objemu krve člověka. Pacientovi se do krve vstříkne definované množství aktivity nějakého radionuklidu s vhodným poločasem přeměny, nechá se v krevním řečišti rovnoměrně rozdistribuovat a po uplynutí časového intervalu se pacientovi odebere ampulka krve. Z poměru aktivity naměřené v ampulce a aktivity vstříknuté do žil pacienta lze vypočítat objem krve.

Našemu pacientovi bylo podáno radiofarmakum s izotopem Na-24 o aktivitě 1 kBq. Po 3 hodinách od podání se pacientovi odebrala krev a naměřila se objemová aktivita 160 Bq/l. Jaký je objem krve pacienta?

Otázka č. 2: Jaký urychlovač částic (současný, historický, navrhovaný budoucí či hypotetický, který navrhnete vy) potřebujete k produkci následujících částic:
- Z bozon 
- top kvark 
- pro objev těžkého Higgsova bozonu s klidovou hmotností 800 GeV/c2
- pro objev gluina s klidovou hmotností 3 TeV/c
- pro produkci černé díry na 20 TeV/c2 

 
Nápověda: 
- nezapomeňte, že E=mc2
- v případě urychlovače s vstřícnými svazky je využitelná energie (těžišťová) součtem energií obou svazků částic 
- při využití lehkých elementárních částic (např. leptony) se může pro produkci využít až 100 % jejich energie 
- při využití složených částic (hadronů, popř. mezonů) lze využít jen část jejich energie (typicky do 1/3), zjednodušeně dle počtu elementárních částic uvnitř (ovšem to zdaleka není tak jednoduché, ale zde si to zjednodušme)

 

Odpovědi zasílejte do formuláře: https://forms.gle/us5NQ1ntAg6b2QFb7