Systémové upozornění
Hlavní informace

7. kolo soutěže "oZáření" (13. 3. 2023 - 27. 3. 2023)

Otázka č. 1: Vypočtěte, jak se změní hmotnost a jaká energie se uvolní (použijte informace v přiložené tabulce), když 10 kg U-235 projde štěpnou reakcí (1 u = 931 MeV/c2):

U-235 + n -->  Ba-141 + Kr-92 + nOtázka č. 2: Ocelový pístní kroužek (sloužící k těsnění mezi pístem a válcem v motoru) je ozařován neutrony, dokud nemá rovnoměrně rozloženou aktivitu 4 x 105 Bq způsobenou přeměnou Fe-59. Kroužek je ihned umístěn do motoru. Po 30 dnech provozu je z motoru odebráno 100 cm3 oleje, ve kterém se za 10 minut změřilo 126 radioaktivních přeměn. Celkový objem oleje v motoru je 5 x 10-3 m3. Jaká část pístního kroužku se danou dobu (30 dní) opotřebovala? Předpokládejme, že veškerý kov (ocel v tomto případě můžeme považovat za čisté železo) uvolněný opotřebením se rozpustí v oleji.

Nápověda: 1 Bq je jedna přeměna za sekundu, poločas přeměny Fe-59 je přibližně 45 dní.

 

Odpovědi zasílejte do formuláře: https://forms.gle/EQvgftFTXesueHWd9