Systémové upozornění
Hlavní informace

Pokud vás zajímají o předmětech nějaké další informace, tak je naleznete ve studijních předpisech. Osnovy lze nalézt na strankách Bílá kniha a hodnocení předmětů v Anketě.

Program Ročník Semestr Zkratka Typ Název Vyučující
RT 1 Zimní 16HEB Povinný Základy preventivního lékeřství pro techniky Schlenker
RT 1 Zimní 16EZB Povinný Principy etického chování ve zdravotnictví Strobachová
RT 1 Zimní 16ZBAF1 Povinný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Doubková, Vaculín
RT 1 Letní 16ZBAF2 Povinný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Doubková, Vaculín
RT 1 Zimní 16ZPSP Povinný Základy práce s počítačem Vrba 
RT 1 Letní 16URF1 Povinný Úvod do radiační fyziky 1 Kořistka, Musílek 
RT 1 Letní 16ZPPB Povinný Základy první pomoci pro techniky Málek
RT 1 Zimní 16ZRAO Volitelný Základy radiační ochrany Vrba
RT 2 Zimní 16ZDOZ1 Povinný Základy dozimetrie 1 Trojek
RT 2 Zimní 16URF2 Povinný Úvod do radiační fyziky 2 Kořistka, Musílek 
RT 2 Zimní 16USRJB Povinný Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví pro bakaláře Pešek
RT 2 Zimní 16ZJTB Povinný Jaderně energetická zařízení a urychlovače Augsten, Čechák
RT 2 Zimní 16KPR Povinný Klinická propedeutika Votrubová
RT 2 Zimní 16INZB Povinný Lékařská informatika pro techniky Klusoň, Urban
RT 2 Zimní 16ZOME Povinný Neradiační zobrazovací metody Tinťera
RT 2 Letní 16ZDOZN2 Povinný Základy dozimetrie 2 Trojek
RT 2 Letní 16IDOB Povinný Principy integrujících dozimetrických metod Ambrožová, Musílek
RT 2 Letní 16DETE Povinný Detektory ionizujícího záření Průša
RT 2 Letní 16ZPRA Povinný Základní praktikum Průša
RT 2 Letní 16TZPB Povinný Přehled právních přepisů ve zdravotnictví Dostálová
RT 2 Letní 16ZRIZ Povinný Zdravotní rizika ionizujícího záření Davídková, Vrba
RT 2 Letní 16SEPB Volitelný Semestrální práce Trojek
RT 2 Zimní 16ZONK Volitelný Základy onkologie Jelínek Michaelidesová
RT 2 Letní 16ZEDB Volitelný Základy zpracování experimentálních dat Pilařová
RT 2 Zimní 16REB Volitelný Působení ionizujícího záření na látku Pilařová
RT 2 Letní 16AMMB Volitelný Základy analytických měřicích metod Průšová
RT 2 Zimní 16SED1 Volitelný Seminář z dozimetrie 1 Pilařová
RT 2 Letní 16SED2 Volitelný Seminář z dozimetrie 2 Pilařová
RT 3 Zimní 16PDZBS Povinný Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře Průša
RT 3 Zimní 16RTNM Povinný Radiologická technika-nukleární medicína Trnka
RT 3 Zimní 16RTRD Povinný Radiologická technika - rentgenová diagnostika Novák, Súkupová
RT 3 Zimní 16RAON Povinný Radiační ochrana Trojek
RT 3 Zimní 16BPRT1 Povinný Bakalářská práce 1 Trojek
RT 3 Letní 16BPRT2 Povinný Bakalářská práce 2 Trojek
RT 3 Zimní 16RDKBS Povinný Klinická praxe - rentgenová diagnostika Súkupová, Trojek
RT 3 Letní 16RTRTB Povinný Radiologická technika - radioterapie Koniárová
RT 3 Letní 16NMKBS Povinný Klinická praxe - nukleární medicína Kráčmerová, Vrba
RT 3 Letní 16KLDB Povinný Klinická dozimetrie pro techniky Hanušová, Novotný J, Trojek
RT 3 Letní 16RTKBS Povinný Klinická praxe - radioterapie Čechák, Koniarová
RT 3 Letní 16SEMB Povinný Seminář Pilařová
RT 3 Zimní 16UAZB Volitelný Principy aplikací ionizujícího záření Musílek
RT 3 Zimní 16ZONK Volitelný Základy onkologie Jelínek Michaelidesová
RT 3 Zimní 16MEZB Volitelný Základy metrologie ionizujícího záření Čechák, Novotný P
JI-AFIZ 1 Zimní 16EPAM Volitelný Exaktní metody při studiu památek Musílek
JI-AFIZ 1 Zimní 16ZPSP Volitelný Základy práce s počítačem Vrba
JI-AFIZ 1 Letní 16ZOZ Volitelný Zdroje ozáření a životní prostředí Štěpán
JI-AFIZ 1 Letní 16UJRF1 Povinný Úvod do jaderné a radiační fyziky 1 Musílek, Kořistka
JI-AFIZ 2 Zimní 16ZDOZ1 Povinný Základy dozimetrie 1 Trojek
JI-AFIZ 2 Zimní 16UJRF2 Povinný Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Musílek, Kořistka
JI-AFIZ 2 Letní 16ZDOZN2 Povinný Základy dozimetrie 2 Trojek
JI-AFIZ 2 Letní 16ZRIZ Povinný Zdravotní rizika ionizujícího záření Davídková, Vrba
JI-AFIZ 2 Letní 16ZIVB Povinný Úvod do ekologie Průšová
JI-AFIZ 2 Letní 16PSE Povinný Problémový seminář z dozimetrie Pilařová
JI-AFIZ 2 Letní 16PNZ Volitelný Problematika neionizujícího záření Thinová
JI-AFIZ 2 Letní 16ZEDB Volitelný Základy zpracování experimentálních dat Pilařová
JI-AFIZ 2 Zimní 16ZONK Volitelný Základy onkologie Jelínek Michaelidesová
JI-AFIZ 3 Zimní 16RAON Povinný Radiační ochrana Trojek
JI-AFIZ 3 Zimní 16UAZB Povinný Principy aplikací ionizujícího záření Augsten, Musílek
JI-AFIZ 3 Letní 16DETE Povinný Detektory ionizujícího záření Průša
JI-AFIZ 3 Letní 16ZPRD Povinný Základní praktikum Martinčík, Průša
JI-AFIZ 3 Letní 16OSE Povinný Odborný seminář Pilařová
JI-AFIZ 3 Letní 16PADR Volitelný Praktická analýza dat a rizik Štěpán, Vrba
JI-AFIZ 3 Letní 16UJVZ Volitelný Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu Thinová, Trojek
JI-AFIZ 3 Zimní 16ZBAF1 Volitelný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Doubková, Vaculín
JI-AFIZ 3 Letní 16ZBAF2 Volitelný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Doubková, Vaculín
JI-AFIZ 3 Zimní 16KPR Volitelný Klinická propedeutika Votrubová
JI-AFIZ 3 Zimní 16INZB Volitelný Lékařská informatika pro techniky Klusoň, Urban
JI-RŽP 1 Letní 16UJRF1 Povinný Úvod do jaderné a radiační fyziky 1 Musílek, Kořistka
JI-RŽP 1 Zimní 16EPAM Volitelný Exaktní metody při studiu památek Musílek
JI-RŽP 1 Zimní 16ZPSP Volitelný Základy práce s počítačem Vrba
JI-RŽP 1 Letní 16ZOZ Volitelný Zdroje ozáření a životní prostředí Štěpán
JI-RŽP 2 Zimní 16ZDOZ1 Povinný Základy dozimetrie 1 Trojek
JI-RŽP 2 Zimní 16UJRF2 Povinný Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Musílek, Kořistka
JI-RŽP 2 Letní 16PNZ Povinný Problematika neionizujícího záření Thinová
JI-RŽP 2 Letní 16ZDOZN2 Povinný Základy dozimetrie 2 Trojek
JI-RŽP 2 Letní 16ZRIZ Povinný Zdravotní rizika ionizujícího záření Davídková, Vrba
JI-RŽP 2 Letní 16ZIVB Povinný Úvod do ekologie Průšová
JI-RŽP 2 Letní 16PSE Povinný Problémový seminář z dozimetrie Pilařová
JI-RŽP 2 Letní 16ZEDB Volitelný Základy zpracování experimentálních dat Pilařová
JI-RŽP 3 Zimní 16RAON Povinný Radiační ochrana Trojek
JI-RŽP 3 Zimní 16UAZB Povinný Principy aplikací ionizujícího záření Augsten, Musílek
JI-RŽP 3 Zimní 16EXK Povinný Exkurze Thinová
JI-RŽP 3 Letní 16RAZP Povinný Radioaktivita v životním prostředí Thinová, Vrba
JI-RŽP 3 Letní 16DETE Povinný Detektory ionizujícího záření Průša
JI-RŽP 3 Letní 16PADR Povinný Praktická analýza dat a rizik Štěpán, Vrba
JI-RŽP 3 Letní 16ZPRD Povinný Základní praktikum Martinčík, Průša
JI-RŽP 3 Letní 16OSE Povinný Odborný seminář Pilařová
JI-RŽP 3 Letní 16UJVZ Volitelný Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu Thinová, Trojek
DAIZ 2 Zimní 16SED1 Volitelný Seminář z dozimetrie 1 Pilařová
DAIZ 2 Letní 16SED2 Volitelný Seminář z dozimetrie 2 Pilařová
DAIZ 2 Zimní 16ZIVB Volitelný Úvod do ekologie Čechák, Thinová
DAIZ 2 Zimní 16ZONK Volitelný Základy onkologie Jelínek Michaelidesová
DAIZ 3 Zimní 16ZDOZ1 Povinný Základy dozimetrie 1 Trojek
DAIZ 3 Letní 16ZDOZ2 Povinný Základy dozimetrie 2 Trojek
DAIZ 3 Zimní 16JRF1 Povinný Jaderná a radiační fyzika 1 Musílek, Urban
DAIZ 3 Letní 16JRF2 Povinný Jaderná a radiační fyzika 2 Musílek, Urban
DAIZ 3 Letní 16DETE Povinný Detektory ionizujícího záření Průša
DAIZ 3 Letní 16ZPRA Povinný Základní praktikum Průša
DAIZ 3 Zimní 16BPDZ1 Povinný Bakalářská práce 1 Trojek
DAIZ 3 Letní 16BPDZ2 Povinný Bakalářská práce 2 Trojek
DAIZ 3 Zimní 16ZBAF1 Volitelný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Doubková, Vaculín
DAIZ 3 Letní 16ZBAF2 Volitelný Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Doubková, Vaculín
DAIZ 3 Zimní 16KPR Volitelný Klinická propedeutika Votrubová
DAIZ 3 Zimní 16INZB Volitelný Lékařská informatika pro techniky Klusoň, Urban
DAIZ 3 Zimní 16EZB Volitelný Principy etického chování ve zdravotnictví Strobachová
DAIZ 3 Zimní 16HEB Volitelný Základy preventivního lékeřství pro techniky Schlenker
DAIZ 3 Letní 16ZPPB Volitelný Základy první pomoci pro techniky Málek