Systémové upozornění
Hlavní informace

K přihlášení k SDZ je třeba na oddělení pro vědu a výzkum odevzdat:

  1. vyplněnou a podepsanou přihlášku k státní doktorské zkoušce
  2. publikační list (vzor ke stažení)
  3. index pro kontrolu složených zkoušek dle ISP (pokud ještě máte)

Okruhy otázek k SDZ pro: