Systémové upozornění
Hlavní informace

Státní doktorské zkoušce (SDZ) předchází rozprava nad studií k dizertační práci. Studie k disertační práci musí být odevzdána na sekretariát katedry nejpozději dva měsíce před konáním SDZFormální a obsahové náležitosti ke studii k disertační práci a její rozpravy jsou  sepsány v dokumentuVzor studie k disertační práci je ke stažení (ke správnému zobrazení je nutné mít nainstalovan font Technika, včetně doplňkového fontu Logo CVUT - vice viz web ČVUT a dále prihlášení na Inforek).