Systémové upozornění
Hlavní informace

Pokud vás zajímají o předmětech nějaké další informace, tak je naleznete ve studijních předpisech. Osnovy lze nalézt na strankách Bílá kniha a hodnocení předmětů v Anketě.

Program Ročník Semestr Zkratka Typ Název Vyučující
RF 1 Letní 16EX Povinný Exkurze Thinová
RF 1 Zimní 16JRFRF Povinný Jaderná a radiační fyzika pro RF Musílek, Urban
RF 1 Zimní 16KLD2 Povinný Klinická dozimetrie 2 Hanušová, Novotný J, Trojek
RF 1 Letní 16MCRF Povinný Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Klusoň, Urban
RF 1 Letní 16PAFZ2 Povinný Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 Válek, Votrubová
RF 1 Letní 16RBIO Povinný Radiobiologie Davídková
RF 1 Zimní 16VURF1 Povinný Výzkumný úkol 1 Pilařová
RF 1 Letní 16VURF2 Povinný Výzkumný úkol 2 Pilařová
RF 1 Zimní 16UAZ Volitelný Úvod do aplikací ionizujícího záření Musílek
RF 1 Letní 16AMMN Volitelný Analytické měřicí metody Pilařová, Průšová
RF 1 Zimní 16MER Volitelný Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření Průša
RF 1 Zimní 16APIZ1 Volitelný Aplikace ionizujícího záření 1 Čechák, Trojek
RF 2 Zimní 16DPRF1 Povinný Diplomová práce 1 Vrba
RF 2 Letní 16DPRF2 Povinný Diplomová práce 2 Vrba
RF 2 Letní 16HTA Povinný Health technology assesment Rogalewicz
RF 2 Letní 16NAM Povinný Normy a metrologie Novotný
RF 2 Zimní 16PRRF Povinný Programování v radiologické fyzice Dvořák
RF 2 Zimní 16RFNMN Povinný Radiologická fyzika - nukleární medicína Trnka, Vrba
RF 2 Zimní 16RFRDN Povinný Radiologická fyzika - rentgenová diagnostika Súkupová
RF 2 Zimní 16RFRTN Povinný Radiologická fyzika - radioterapie Koniarová
RF 2 Letní 16SEM2 Povinný Seminář 2 Pilařová
RF 2 Zimní 16SPD Volitelný Spektrometrie v dozimetrii Čechák, Novotný P
RF 2 Letní 16DZAR Volitelný Dozimetrie vnitřních zářičů Ladislav Musílek
RF 2 Zimní 16MDOZI Volitelný Mikrodozimetrie J Michaelidesová, Pachnerová Brabcová
RF 2 Zimní 16MEIZ Volitelný Metrologie ionizujícího záření Novotný P, Trojek
RF 2 Zimní 16DNEU Volitelný Dozimetrie neutronů Ploc
JI-AFIZ 1 Zimní 16VUJI1 Povinný Výzkumný úkol 1 Trojek
JI-AFIZ 1 Letní 16VUJI2 Povinný Výzkumný úkol 2 Trojek
JI-AFIZ 1 Zimní 16PPJRF Povinný Pokročilé partie z jaderné a radiační fyziky Musílek, Urban
JI-AFIZ 1 Zimní 16MERV Povinný Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření Průša
JI-AFIZ 1 Zimní 16PDZNMS Povinný Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření Martinčík, Průša
JI-AFIZ 1 Zimní 16UMT Povinný Urychlovače v medicíně a technice Augsten
JI-AFIZ 1 Letní 16MCRF Povinný Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Klusoň, Urban
JI-AFIZ 1 Letní 16IZZP Povinný Ionizující záření v životním prostředí Štěpán, Vrba
JI-AFIZ 1 Letní 16IDOZ Povinný Integrující dozimetrické metody Ambrožová, Musílek
JI-AFIZ 1 Letní 16AMMN Povinný Analytické měřicí metody Pilařová, Průšová
JI-AFIZ 1 Letní 16EX Povinný Exkurze Thinová
JI-AFIZ 1 Zimní 16REL Volitelný Radiační efekty v látce Pilařová
JI-AFIZ 1 Letní 16ZED Volitelný Zpracování experimentálních dat Pilařová
JI-AFIZ 1 Zimní 16RAO Volitelný Radiační ochrana Vrba
JI-AFIZ 1 Letní 16PDIZ Volitelný Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření Štěpán
JI-AFIZ 1 Letní 16ZKLD Volitelný Základy klinické dozimetrie Čechák, Hanušová, Novotný J.
JI-AFIZ 2 Zimní 16MEIZ Povinný Metrologie ionizujícího záření Novotný P., Trojek
JI-AFIZ 2 Zimní 16APIZ1 Povinný Aplikace ionizujícího záření 1 Čechák, Trojek
JI-AFIZ 2 Zimní 16DPJI1 Povinný Diplomová práce 1 Trojek
JI-AFIZ 2 Letní 16DPJI2 Povinný Diplomová práce 2 Trojek
JI-AFIZ 2 Zimní 16SPD Povinný Spektrometrie v dozimetrii Čechák, Novotný P
JI-AFIZ 2 Zimní 16MMM Povinný Matematické metody a modelování Klusoň, Urban
JI-AFIZ 2 Zimní 16AIZM Povinný Aplikace ionizujícího záření v medicíně Hanušová, Jelínek Michaelidesová
JI-AFIZ 2 Zimní 16MDOZI Volitelný Mikrodozimetrie J Michaelidesová, Pachnerová Brabcová
JI-AFIZ 2 Zimní 16PFE Povinný Přehled fyziky elementárních částic Smolík
JI-AFIZ 2 Letní 16SEM2 Povinný Seminář 2 Pilařová
JI-AFIZ 2 Zimní 16DNEU Volitelný Dozimetrie neutronů Ploc
JI-AFIZ 2 Zimní 16KLD2 Volitelný Klinická dozimetrie Hanušová, Novotný J., Trojek
JI-AFIZ 2 Letní 16DZAR Volitelný Dozimetrie vnitřních zářičů Musílek
JI-AFIZ 2 Letní 16RBIO Volitelný Radiobiologie Davídková
JI-AFIZ 2 Letní 16FSC Volitelný Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů Nikl
JI-AFIZ 2 Letní 16KPD Volitelný Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření Kákona