Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádala v termínu 13. - 15. 10. 2019 Studentskou konferenci radiologické fyziky v Českém Krumlově (zámek Český Krumlov). Tato třídenní akce navazovala na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017 a říjnu 2018, a byla určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru (aktivní účast doktorandů oboru Radiologická fyzika na FJFI ČVUT je povinná!) a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference bylo opět vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Děkujeme za Vaši účast.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: