Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádala v termínu 3.10. - 5.10. 2021 Studentskou konferenci radiologické fyziky v Českém Krumlově.

Tato třídenní akce navazovala na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017říjnu 2018 a říjnu 2019 a byla určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference bylo vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Děkujeme za Vaši účast.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: