Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádají 7. ročník Studentské konference radiologické fyziky. Konference se koná 9.-11.10.2022 v LH Hotelu Dvořák v Táboře, který je vybudován v historické budově pivovaru v areálu hradu KotnovTato akce je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor

Ing. Tereza Hanušová
Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.
Ing. Petra Osmančíková, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: