Systémové upozornění
Hlavní informace

 disponuje širokým spektrem vybavení pro výukové i experimentální účely.

Radiologická technika/fyzika

Pro různá měření a představu studentů o chodu nemocnic na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny, či radioterapie máme k dispozici několik zdrojů záření, fantomů, detektorů, elektrometrů, a také výukovových softwarů. Disponujeme následujícím materiálem:

 • Zubní intraorální RTG Minident
 • Mamograf Planmed Sophie
 • Veterinární rentgen Poskom
 • Terapeutický ozařovač 137Cs
 • Malý vodní fantom
 • Antropomorfní fantom novorozence pro radiografii
 • Antropomorfní fantom zlomené ruky pro radiografii
 • Fantom pro nukleární medicínu s plnitelnými sférami (IEC PET NEMA Phantom)
 • Fantom pro QA v radioterapii – MINI Phantom & In Air Comparison Jig (plus software PIPSPro]
 • Fantom pro QA v radiodiagnostice – QCkV1 Phantom (Standard Imaging) – testy kvality obrazu (plus software PIPSPro)
 • Siemansovy hvězdice – fantom pro kontrolu velikosti ohniska RTG
 • Fantomek pro test rozlišení při vysokém kontrastu (RTG)
 • Scintilační detektor Exradin W1 Scintillator
 • Ionizační komory planparalelní 2ks – pro radioterapii a radiodiagnostiku
 • Ionizační komory cylindrické Farmerova typu 2ks
 • Stereotaktická ionizační komora (RAZOR Nano Chamber)
 • Diamantový detektor
 • Flat panel detektor pro záznam rentgenového obrazu + software
 • Filmové dozimetry + skenery (EPSON V700 Photo a EPSON Expession 12000 XL Pro)
 • Dvoukanálový elektrometr Tandem PTW plus software
 • Jednokanálový elektrometr Standard Imaging
 • Jednokanálový elektrometr PTW UNIDOS
 • OmniPro I’mRT – vyhodnocení filmové dozimetrie, gama analýza, …
 • FilmQA Pro – filmová dozimetrie
 • OLINDA – stanovení dávek pacientům z vyšetření v nukleární medicíně (plus zvířecí modely)
 • Eclipse plánovací systém verze 15.0 (RapidPlan, Biologická optimalizace, …)
 • VERT – virtuální simulátor urychlovače TrueBeam
 • Trumpet IMRT – software pro optimalizaci výpočtu dávky elektronových svazků
 • PIPSPro software