Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a její studenti se podílejí na výzkumu v mnoha oblastech a spolupracují s významnými institucemi v České republice i zahraničí. Pracovníci i studenti se zapojují jak do základního, tak do aplikovaného výzkumu, včetně možností spolupráce se soukromým i průmyslovým sektorem. 

Níže najdete hlavní oblasti výzkumných záměrů KDAIZ:

  • Rentgenová fluorescenční analýza
  • Výpočetní metody a modelování Monte Carlo
  • Monitorování životního prostředí, radonová problematika
  • Spektrometrie záření gama
  • Experimentální částicová fyzika
  • Termoluminiscenční datování
  • Dozimetrie kosmického záření
  • Radiologická fyzika
  • Radiobiologie

Seznam publikací najeznete zde.