Rychlé odkazy:


29.04.2019 – přednáška Fotonové a neutronové pole skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín s OS CASTOR 1000/19


06.05.2019 – přednášky Multi-kompártmentový přístup ke kvantifikaci objemové rychlosti přísunu zdrojů radonu do budov s využitím měřené intenzity větrání pomocí techniky indikačních plynůKalibrace megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové terapie


13.05.2019 – přednášky Optimalizace zobrazovacího procesu na angiografickém systémuPorovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie a 2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBS


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT