Víte, že...


Rozhovor s doc. Sklenou z KJR FJFI ČVUT v Praze o univerzitním reaktoru VR-1 přinesl Český rozhlas


Měření kosmického záření pomocí stratosférického balónu


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona


13.-17.03.2017: kurz ATHENS na KDAIZ


24.03.2017: ukončení přijímání žádostí pro Summer Students at Fermi National Laboratory and other US Laboratories


29.03.2017: Přednášky "Studium pokročilých metod kontinuálního monitorování objemové aktivity radonu ve vodě" a "Analýza a modelování časových řad objemové aktivity radonu"


Vyhláška SO č. 02/2017 - informace o průběhu výuky v letním semestru


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015