Víte, že...


Česká nukleární společnost a Skupina ÚJV vyhlásila výsledky soutěže O nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona


12.03.2017: ANKETA k hodnocení výuky v zimním semestru 2016|17


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015


Neviditelný zachránce (Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem