Víte, že...


Rozhovor s doc. Sklenou z KJR FJFI ČVUT v Praze o univerzitním reaktoru VR-1 přinesl Český rozhlas


Měření kosmického záření pomocí stratosférického balónu


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona


26.04.2017: Přednášky "Systém distribuce laserových terčů a diagnostika svazků částic vzniklých při interakci intenzivního krátkého laserového pulsu" a "Experimentální studium elektrických a optických vlastností mikrotubulů in vitro a in vivo …"


Vyhláška SO č. 02/2017 - informace o průběhu výuky v letním semestru


06.06.2017: zkouška z předmětů PAFZ1 a PAFZB


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015