Víte, že...


Vyhláška č. 15/2016o průběhu zimního semestru pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu


26. 10. 2016: Přednášky na téma "Rentgenfluorescenční analýza" a "Přírodní radioaktivita"


18. 11. 2016: Děkanské volno


30. 11. 2016: Novinky z radiodiagnostiky (vzdělávací akce pro radiologické fyziky)


01. 01. 2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015


Neviditelný zachránce (Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem