Víte, že...


22. 07. 2016 - 15. 10. 2016: Anketa k hodnocení výuky v letním semestru ak. r. 2015/2016


30. 08. 2016: Státní závěrečné zkoušky na KDAIZ


16. 09. 2016 09. 09. 2016: Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


19. 09. - 22. 09. 2016: Zápis do doktorského studia (s nástupem od 1. 10. 2016)


19. 09. - 23. 09. 2016: 9th International Workshop on Top Quark Physics v Olomouci


11. 10. 2016: Zrušení výuky pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu (Vyhláška č. 9/2016)


07. 11 - 11. 11. 2016: XXXVIII. Dny radiační ochrany v Mikulově


30. 11. 2016: Novinky z radiodiagnostiky (vzdělávací akce pro radiologické fyziky)


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015


Neviditelný zachránce (Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem