Víte, že...


22. 07. 2016 - 15. 10. 2016: Anketa k hodnocení výuky v letním semestru ak. r. 2015/2016


04. 10. 2016: Informativní schůzka k výuce jazyků pro doktorandy - změna místa i programu schůzky !


10. 10. - 13. 10. 2016: Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia


11. 10. 2016: Zrušení výuky pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu (Vyhláška č. 9/2016)


18. 10. 2016: Promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI ČVUT v Praze


18. 11. 2016: Děkanské volno


30. 11. 2016: Novinky z radiodiagnostiky (vzdělávací akce pro radiologické fyziky)


01. 01. 2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015


Neviditelný zachránce (Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem