Zkoušení z předmětů: URF 1,2, JRF 1,2, UAZ, EPAM

prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.


Zkoušení z předmětů: AMM/AMMB

Mgr. Hana Bártová


01. 06. 2016: Den lékařským fyzikem


01. 06. - 02. 06. 2016: Nejnovější trendy v radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie XI.


02. 06. 2016: přednáška Recent Applications of the Technique of Nuclear Track Emulsion


15. 06. 2016: Den lékařským fyzikem


28. 06. 2016: Jaderný parník


30. 06. 2016: Promoce absolventů (Bc., Ing.) FJFI ČVUT v Praze


09. 09. 2016: Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


19. 09. - 23. 09. 2016: 9th International Workshop on Top Quark Physics TOP v Olomouci


07. 11 - 11. 11. 2016: XXXVIII. Dny radiační ochrany v Mikulově


KONEC INDEXŮ NA ČVUT!

Dle PŘÍKAZU REKTORA č.11/2015 se dnem 30. 9. 2015 zrušuje výkaz o studiu v listinné podobě (dále jen „index“) na celém ČVUT.


Článek v PRAŽSKÉ TECHNICE 5/2015

Ing. Tereza Hanušová - Neviditelný zachránce
(Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem