Víte, že...


24.10.2018: Přednáška "Experimentální radiobiologie"


25.10.2018: Seminář "Od snů k realitě. František Běhounek (1898-1973)"


13.11.2018: Odhalení pamětní desky prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc.


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT