Víte, že...


05.-06.09.2018: Státní závěrečné zkoušky na KDAIZ


24.-26.09.2018: Zápis do doktorského studia (s nástupem od 01.10.2018)


01.-03.10.2018: Studentská konference radiologické fyziky 2018


09.10.2018: Informativní schůzka k výuce jazyků a učebním pomůckám (pro doktorandy)


09.10.2018: IMATRIKULACE


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT