Víte, že...


09. 09. 2016: Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrana


19. 09. - 22. 09. 2016: Zápis do doktorského studia (s nástupem od 1. 10. 2016)


19. 09. - 23. 09. 2016: 9th International Workshop on Top Quark Physics TOP v Olomouci


07. 11 - 11. 11. 2016: XXXVIII. Dny radiační ochrany v Mikulově


30. 11. 2016: Novinky z radiodiagnostiky (vzdělávací akce pro radiologické fyziky)


KONEC INDEXŮ NA ČVUT!

Dle PŘÍKAZU REKTORA č.11/2015 se dnem 30. 9. 2015 zrušuje výkaz o studiu v listinné podobě (dále jen „index“) na celém ČVUT.


Článek v PRAŽSKÉ TECHNICE 5/2015

Ing. Tereza Hanušová - Neviditelný zachránce
(Radiologická fyzika na FJFI: ionizující záření v medicíně)


Počítačová laboratoř KDAIZ (místnost B-210) je od ak. r. 2014/2015 obsluhována novým serverem