Systémové upozornění
Hlavní informace

Vedoucí katedry: prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry: prof. Ing. Tomáš Čechák. CSc.

Akademičtí pracovníci

Odborní pracovníci

Techničtí pracovníci

Ing. Kamil Augsten, Ph.D. Ing. Tereza Hanušová, Ph.D. Ing. Zuzana Augstenová
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. Simona Možnarová
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. Ing. Martin Kaschner Vladimír Němec
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.  Ing. Ondřej Kořistka Petra Urbanová
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. Ing. Karolína Lavičková  
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.  
RNDr. Jan Smolík, Ph.D. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.  
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.  
prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.  
  Mgr. Václav Procházka, Ph.D.  
  Mgr. Hana Průšová, Ph.D.  
  Ing. Václav Štěpán, Ph.D.  

 

Spolupracující odborníci

Pracoviště

Ing. Iva Ambrožová, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - Oddělení dozimetrie záření
Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - Oddělení dozimetrie záření
Ing. Marie Davídková, CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - Oddělení dozimetrie záření
Ing. Kateřina Dudášová SÚRO, v.v.i., Odbor lékařských expozic - Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice
Ing. Vladimír Dufek, Ph.D. SÚRO, v.v.i., Odbor lékařských expozic - Oddělení radiační ochrany v radioterapii
Ing. Daniela Ekendahl SÚRO, v.v.i., Odbor dozimetrie
Mgr. Peter Filip, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Ivana Horáková, CSc. SÚRO, v.v.i., Odbor lékařských expozic - Oddělení radiační ochrany v radioterapii
Ing. Kamila Johnová, Ph.D. SÚRO, v.i.i. (pobočka Hradec Králové)
Ing. Irena Koniarová, Ph.D. SÚRO, v.v.i., Odbor lékařských expozic - Oddělení radiační ochrany v radioterapii
Ing. Tereza Kráčmerová FN v Motole, Samostatné oddělení lékařské fyziky
Ing. Radim Možnar SÚRO, v.v.i., Odbor přírodních zdrojů
Mgr. Jaromír Mrázek, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - Oddělení jaderních reakcí
Ing. Leoš Novák SÚRO, v.v.i., Odbor lékařských expozic - Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice
Ing. Josef Novotný, Ph.D. Nemocnice Na Homolce, Oddělení lékařské fyziky
Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.ELI Beamlines
Ing. Ondřej Ploc, Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - Oddělení dozimetrie záření
Ing. Pavel Solný Nemocnice České Budějovice, a.s., Oddělení nukleární medicíny
Ing. Jiří Trnka, Ph.D. VFN v Praze, Oddělení radiační ochrany
Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Děkanát FJFI ČVUT v Praze
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO