Systémové upozornění
Hlavní informace

Bakalářské studijní programy (zakončené získáním titulu Bc.):

 

Navazující magisterské studijní programy (zakončené získáním titulu Ing.):

  

Doktorské studijní programy (zakončené získáním titulu Ph.D.):

  • Aplikace přírodních věd
    • Radiologická fyzika
    • Jaderné inženýrství - Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
    • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů