Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu v bakalářském stupni na FJFI/KDAIZ (JI-AFIZ, JI-RŽP, VJZP a RT)?

Podrobnosti k provedení stanovuje Příkaz děkana k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024 – 2025.

Spolu s výše uvedeným je vhodné si prostudovat i Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024 – 2025.

Je možné na FJFI ČVUT v Praze studovat i dálkově?

Není. V současné době žádný z oborů na FJFI nenabízí dálkové studium a naše katedra není výjimkou.

Dálkové studium nezapadá do naší představy o kvalitě výuky. Jsme přesvědčeni, že studium tolika technických předmětů nelze v požadované kvalitě zvládnout dálkovou formou.